Bábok kártyák

Bábok – nagy kártyák

Bábok - nagy kártyák

Négyféle igés kártya gyerekeknek, kedves bábfigurák fotóival.

 • maci: Zsolt 62,8
 • madár: Zsolt 146,18
 • boci: Mik 7,7
 • róka: 1Sám 2,9.
hegyek igés kártyák

Hegyek – igés kártyák

hegyek igés kártyákNégyféle igés kártya bibliai idézetekkel

 • Mielőtt hegyek születtek, mielőtt a főld és a világ létrejött, öröktőlfogva mindörökké vagy te, ó Isten! (Zsolt 90,2)
 • Tekintetem a hegyekre emelem: Honnan jön segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. (Zsolt 121,1-2)
 • Dicsérnek a főld kerekségén, Istenünk, jobbod csupa igazság. (Zsolt 48,11)
 • Az egész föld királya Isten, zengjetek neki éneket! (Zsolt 47,8)

“Én vagyok” igés kártyák

no images were found

Fotós nagy kártyák felnőtteknek Jézus önmagáról tett kinyilatkoztatásaival. 7 féle, mérete: 9 x 6,5 cm.

 • Jézus mondja: Én vagyok az élet kenyere. Aki énhozzám jön, nem éhezik meg soha. (Jn 6,35)
 • Jézus mondja: Én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. (Jn 8,12)
 • Jézus mondja: Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. (Jn 10,11)
 • Jézus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz énbennem, ha meghal is, él. (Jn 11,25)
 • Jézus mondja: Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam. (Jn 14,6)
 • Jézus mondja: Én vagyok az igazi szőlőtő. Aki énbennem marad, és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt. (Jn 15,1.5)
 • Jézus mondja: Én vagyok a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen. (Jel 21,6)

Ne féljetek – mini kártyák 4 féle

no images were found

Igés mini kártyák.

4 féle, az alábbi igékkel:

 • Ne félj, és ne rettegj, mert veled van Istened, az Úr mindenütt, amerre csak jársz. (Józs 1,9)
 • Légy erős és bátor, és fogj hozzá! Ne félj, és ne rettegj, mert az Úristen, az én Istenem veled van, nem hagy cserben és nem hagy el. (1Krón 28,20)
 • Mert én, az Úr, a te Istened, erősen fogom a jobbodat, és ezt mondom neked: Ne félj, én megsegítelek! (Ézs 41,13)
 • De most így szól az Úr, a te teremtőd: Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy! (Ézs 43,1)
Növények igés kártyák

Növények – igés kártyák

Hétféle igés kártya bibliai idézetekkel

 Növények - igés kártyák

Péld 11,28

Növények - igés kártyák

Zsolt 61,2-5

Növények - igés kártyák

Jób 10,12

Növények - igés kártyák

Róma 11,18

Növények - igés kártyák

Ézs 58,11

Növények - igés kártyák

Zsolt 75,2

Növények - igés kártyák

Zsolt 85,12


Virágok - mini kártyák

Virágok – mini kártyák

Négyféle igés kártya bibliai idézetekkel

Virágok - mini kártyák

Ézs 43,1

Virágok - mini kártyák

Ézs 62,3

Virágok - mini kártyák

Ézs 63,7

Virágok - mini kártyák

Ézs 58,9


Fű, fa, virág - igés kártyák

Fű, fa, virág – igés kártyák

Hatféle igés kártya bibliai idézetekkel, kimondottan nagy, jól olvasható szöveggel.

Fű, fa, virág - igés kártyák

Zsolt 33,4-5

Fű, fa, virág - igés kártyák

Zsolt 92,13

Fű, fa, virág - igés kártyák

Máté 6,30

Fű, fa, virág - igés kártyák

Ézs 40,8

Fű, fa, virág - igés kártyák

Énekek 2,12

Fű, fa, virág - igés kártyák

Zsolt 104,24


Hólepte táj - nagy kártyák

Hólepte táj – nagy kártyák

Hólepte táj - nagy kártyákNégyféle kártya téli képekkel.

 • Zsolt 113,5-6;
 • Jób 38,19;
 • 2Thessz 3,3;
 • Zsolt 84,6.

Bábok - mini kártyák

Bábok – mini kártyák

Négyféle igés kártya gyerekeknek, kedves bábfigurák fotóival

Bábok - mini kártyák

kutyus – Zsolt 56,5

Bábok - mini kártyák

tyúk és kakas – Préd 4,9

Bábok - mini kártyák

csiga – Zsolt 27,11

Bábok - mini kártyák

kismalac – Zsolt 119,166