Láng a hamu között

Láng a hamu között

Kötetünk rendhagyó prédikációs kötet. Dobos Károly prédikációi csak töredékesen maradtak fenn. Ezeket a töredékeket helyeztük el a kor dokumentumai, a korabeli írott sajtó, a pártlapok és parlamenti hozzászólások keretei között.
Nékem az élet Krisztus...

Nékem az élet Krisztus...

Joó Sándor élete. Joó Sándor a Budapest-Pasaréti gyülekezet szervezője, templomépítő lelkipásztora, kiváló igehirdetője és lelkigondozója volt.
Sírjanak a papok

Sírjanak a papok

Mozaikok egy református lelkipásztor életéből, akinek életútja egy bánáti faluból a főállású missziói szolgálaton át vezetett, Sárbogárd, a dunántúli kisváros parókiájára.
Töretlenül

Töretlenül

Josh McDowell élete, melynek központjában a szerző Istennel való aktuális kapcsolata áll, kezdve sanyarú gyermekkorától, amikor Isten létében is kételkedik egészen evangélizátorrá válásáig.
Túl életen és halálon

Túl életen és halálon

Ravasz László, Deme László, Patay Pál, Boross Géza, Ecsedy Aladár emlékezései a nagy hatású igehirdetőre aki esperes volt, és énekfordítással, dalszerzéssel is foglalkozott.