Milyen vagyok Istenem?

Milyen vagyok, Istenem?

Hat napra szóló tábori programvázlat az érzékszervek és testrészek témakörében, egy hetedik napi áhítattal, gyermek-istentisztelettel lezárva. Három korosztályra kidolgozott feladat- és ötlettár, ami bő lehetőséget kínál a felkészüléshez.
Gyűjtsünk kincset a mennybe

Gyűjtsünk kincset a mennybe

Tábori program és ötlettár a pénz szerepéről. Táborunk egyik fő célja, hogy megmutassuk a gyermekeknek: a fizetőeszközök és a gazdasági szereplők is Isten uralma alatt állnak.
Pásztorok atyja

Pásztorok atyja

Tábori ötlet- és feladattár Ábrahám történetéhez. Vezérfonalát a 23. zsoltár Jó pásztor igéje adja, ehhez kapcsolódva választottunk ki kulcsfontosságú Ábrahám-történeteket.
Kalászszedő Rúth

A kalászszedő Ruth (értékelő)

Motivációs, értékelő csomag gyerekfoglalkozásokhoz, kivágható öntapadós matricákkal.
A kalászszedő Rúth

A kalászszedő Ruth

Tábori programterv és feladattár Ruth könyvéhez A kalászszedő Ruth c. segédanyagban megtalálható egy hat napos tábor vázlatos programterve, majd egy feladattár, három korosztályra szóló bőséges feladat-, kérdés- és játékkínálattal (ovis, alsós, felsős).
Akinek van füle, hallja!

Akinek van füle, hallja!

Egy tábori és csendesnapi program foglalkozásokra lebontott tervezetét veheti kezébe a hitoktató. A Mt 13 példázatai közül a magvető, a búza és konkoly, a mustármag, a kovász és a igazgyöngy alkotják a tábor fő ívét, ezért ezek a példázatok kerültek bővebb kidolgozásra.
Az oroszlán nyomában

Az oroszlán nyomában

A Narnia-tábor célja végigélni és olvasni a gyerekekkel Lucy, Susan, Edmund és Peter történetét, miközben Aslan áldozata és feltámadása, a gonosszal való küzdelme a példázat erejével hat. A tábor minden napjára jut néhány fejezet a regényből, miközben sokféle játék, azonosulásra késztető kreatív feladat vár a gyerekekre.
Dávid útja a trónig

Dávid útja a trónig

Tábori keretprogram és feladattár 6 napra, 3 korosztály számára. A tábor vezérfonala a Róma 8,29–30 alkotta „aranylánc”, mely Dávid életét kíséri végig hat napon keresztül, a pásztorkodástól a királyságig. A keretprogram segít feldolgozni Dávid történetét.
József és testvérei

József és testvérei

Bibliai gyermektábor József életéről: Részletes program, sok feladatlehetőség, gazdag mellékletanyag.
Isten igéje - tanári

Isten igéje - tanári

Oktatói segédanyag - egyhetes tábori program. A tábor hat napjához egy-egy bibliai hasonlat adja az alapot, melyen keresztül a gyerekek megérthetik, miért hasonlít Isten igéje maghoz, mézhez, vagy éppen lámpáshoz. Az egész héten át tartó programok segítségével a gyerekek közelebb kerülhetnek az Igéhez.