A bűnösök barátja

A bűnösök barátja

Ötven év igehirdetői terméséből válogatott össze ötvenet a szerző. Prédikációi követik az egyházi év rendjét, minden ünnepünkre találunk megfelelő igehirdetést, sok egyéb, örök-aktuális témával együtt.
Sírjanak a papok

Sírjanak a papok

Mozaikok egy református lelkipásztor életéből, akinek életútja egy bánáti faluból a főállású missziói szolgálaton át vezetett, Sárbogárd, a dunántúli kisváros parókiájára.
Túl életen és halálon

Túl életen és halálon

Ravasz László, Deme László, Patay Pál, Boross Géza, Ecsedy Aladár emlékezései a nagy hatású igehirdetőre aki esperes volt, és énekfordítással, dalszerzéssel is foglalkozott.