Négy nagy királyMiklya Luzsányi Mónika – Miklya Zsolt:

Csendesnapi foglalkozások advent négy hetére, húsvétra vagy más alkalmakra

Négy nagy király: Dávid, Salamon, Heródes, Jézus Krisztus. Mitől nagy az egyik, mitől nagy a másik? Mitől király? Egyáltalán, mit jelent királynak lenni, uralkodni mások felett? Mivel jár a hatalom: felelősséggel és bölcsességgel, alázattal és áldozattal, vagy uralomvággyal, erőszakkal? Mindezek a kérdések, problémák ott rejlenek a foglalkozások tematikájában, ahogy a válaszok is, csak nem tételszerűen kimondva. Mert a foglalkozások java része játék, dramatikus, képzeletet megmozgató, modelleket alkotó játék. A közösen átélt élethelyzetek, műhelymunka pedig nemcsak a bibliai kor történéseit, helyszíneit idézi, hanem az együttműködés, kapcsolattartás útjait is alakítja.


A négy királyhoz négy foglalkozás tartozik, melyek ószövetségtől az újszövetségig, karácsonytól húsvétig vezetnek. Felépítésük hasonló: bevezető játék, történetmondás után először drámajáték segítségével bomlik ki a történet üzenete, mintegy alkalmazásként a gyerekek által megélt szituációkban, élethelyzetekben. A játékokat beszélgetések kapcsolják egymáshoz és a történethez. Végül papírmakett készül kirigamitechnikával (nyírással és hajtogatással), amely a történet fő helyszínét modellezi. A négy makett egymásra épül, illetve egymásból alakul tovább, összefüggést, szintézist teremtve a történetek között. A négy foglalkozás egymás után, de akár külön-külön is megtartható.

Azonosító: A-031251

(A tanári csomag tartalmazza a
Királyok tere A-030585 kódszámú makettcsomagot is.)
Kiadás éve: 2009

Kategória: