365 Bibliai történet gyermekeknek és tanítóknak

Evert Kuijt:

szerkesztette és átdolgozta: Miklya Zsolt A 365 bibliai történet című bibliai feladattár sokrétű segítséget nyújt a lelkészeknek, hitoktatóknak, akár az iskolai, gyülekezeti hitoktatásban, akár a különböző gyülekezeti gyermekalkalmak terén. A segédanyag az Ó- és Újszövetség részletes feldolgozását adja három korcsoport számára, 365 történethez, leckénként csoportosított, külön kezelhető, másolható lapokon. Egy lecke tartalma: * tanári útmutató (történet, énekajánlás, háttérinformációk, kortörténeti utalások, térkép, kapcsolódás iskolai tárgyakhoz, stb.) * munkalap 3 korosztály részére (kifestő, rejtvény, bibliaismereti kérdések, kézimunka, stb.) * feldolgozás korosztályonként (aranymondás, beszélgetés témák, aktivizáló feladatok, reprodukciók, barkácsötletek, játékok, kották, versek stb) Digitális változat: A-207701 365 Bibliai történet CD Nyomtatott változat: A könnyebb kezelhetőség érdekében a nyomtatott feladattár 15 részre bontva, részenként 20-40 leckét tartalmazva jelent meg. Ószövetség A-201001 Ószöv. 1. rész 1-20 Teremtés - Bűneset - Özönvíz - Ábrahám - Izsák. A-201002 Ószöv. 2. rész 21-40 Jákób és József történetei. A-201003 Ószöv. 3. rész 41-60 Mózes, az egyiptomi szolgaság és a pusztai vándorlás történetei. A-201004 Ószöv. 4. rész 61-80 A pusztai vándorlás vége - Bálám - Józsué - Honfoglalás - Gedeon - Jefte - Sámson. A-201005 Ószöv. 5. rész 81-100 Sámson - Rúth - Sámuel - Saul - Jonátán - Dávid - Harc Góliát és a filiszteusok ellen. A-201006 Ószöv. 6. rész 101-122 Dávid élete. A-201007 Ószöv. 7. rész 123-162 Salamon, Illés, Elizeus, Naámán, Jónás történetei. A-201008 Ószöv. 8. rész 163-203 Ézsaiás, Jeremiás, Ezékiel, Dániel, Eszter, Nehémiás történetei. Újszövetség A-201021 Újszöv. 1. rész 204-223 Jézus születése - gyermekkora - megkeresztelése - megkísértése - szolgálatának kezdete. A-201022 Újszöv. 2. rész 224-244 Jézus csodái és példázatai: Samáriai asszony, Lévi elhívása, Miatyánk, Magvető, Csodálatos halfogás.. A-201023 Újszöv. 3. rész 245-264 Jézus csodái: Vihar lecsendesítése, Jairus lánya, Ötezer ember megvendégelése, A tíz leprás, ... A-201024 Újszöv. 4. rész 265-284 Jézus példázatai: A jó pásztor, Az irgalmas samaritánus, Az elveszett drachma, juh, fiú, ... A-201025 Újszöv. 5. rész 285-304 Jézus szenvedésének kezdte: Virágvasárnap - Júdás árulása - Utolsó vacsora - Főpapi imádság. A-201026 Újszöv. 6. rész 305-324 Jézus halála, temetése, feltámadása, megjelenése, mennybemenetele és a Szentlélek kitöltése. A-201027 Újszöv. 6. rész 325-365 Apostolok cselekedetei, Pál élete, az egyház születése, Pál és János levelei, Jelenések könyve.

Kategória: