227. lecke - A csodálatos halfogás


Vajdáné Sólyom Zsuzsanna


HITÉLETI FOGLALKOZÁS
(mini csoport)
365 Bibliai történet 227. lecke

Téma: A csodálatos halfogás
Központi igazság: Jézusban Isten jött el közénk – bűnlátás
Igehely: Lk 5,1–11
Aranymondás: „Eredj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok”
Ének: Itt van Isten köztünk…..

Ének: Itt van Isten köztünk (RÉ 165)

Halászat:

Gyerekek, ki emlékszik, hogy ezek az emberek mit csinálnak a képen? (halásznak)Hogyan is nevezzük azokat az embereket, akik halásznak? (halászok)A halászok mit csinálnak? (kifogják hálóikkal a halakat a vízből)Ahhoz, hogy halásszanak, milyen eszközökre van szükségük? (hajó, evezőlapát, háló, kosár)Arra emlékeztek, hogy milyen napszakban halásztak? (éjszaka)Eljátsszuk a halászatot (pantomimszerűen): előkészületek, evezés, háló kivetése, a háló kihúzása. Miután kijátszottuk magunkat: a munkánk után jön a jól megérdemelt pihenés, mert feljött a nap, és a halászok nappal pihennek. Amíg kipihenjük a halászat fáradalmait, addig elmondok nektek egy történetet egy csodálatos halfogásról, amely Péterrel esett meg. Nagyon régen, mikor az Úr Jézus itt járt a földön, történt a Genezáreti-tó partján. Egy éjszaka Péter, András, János és Jakab elindultak halászni, hiszen ilyenkor jönnek elő a mélyből a halak, ilyenkor van kapás. Ezek a halászok ügyes, tapasztalt halfogók voltak. Na, nézzük meg, mit fogtak? Semmit! Pedig az egész éjszakát kinn töltötték a vízen. Fáradtak és szomorúak voltak, hiszen már reggel van és egyetlen halat sem sikerült fogni. Nézzük csak meg! (A képzeletbeli kosarat körbemutatom a gyerekeknek.) Fölszedték a horgonyt, kihúzták a hálót, kieveztek a partra. Ahol rosszkedvűen takarították a hajót, mosták a hálót. Ekkor a halászokhoz odalépett Jézus, és szívességet kért: „Vigyél egy kicsit beljebb a partról, mert akkor az emberek jobban hallják a hangomat, ahogy beszélek nekik.” A tó partjára tényleg nagyon sokan jöttek Jézushoz. Péter megtette, amit Jézus kért. Mikor a sok ember már elment, Jézus megint kért valamit: „Evezz a mélyre, és vessétek ki a hálóitokat fogásra!” Péter elcsodálkozott ezen a kérésen: „Most, nappal? Nappal nem szokás halászni, ilyenkor nem lehet halat fogni: Jóllehet egész éjszaka fáradoztunk, mégsem fogtunk semmit. DE a Te szavadra bevetem a hálót.” Így is történt! A háló pedig tele lett, majdnem szétszakadt.
Péter akkor leborult Jézus előtt, mert rájött, hogy Ő Isten hatalmával parancsol még a halaknak is, hiszen a halakat is Isten teremtette. A csodálatos halfogás után kieveztek a partra, és Jézus azt mondta: „Kövess engem!” Péter, András, János és Jakab hajójukat, minden vagyonukat hátrahagyva követték Jézus Krisztust. Mert rájöttek, hogy Jézusban Isten jött el közénk!

Imádság

Átvezetés a játékba: Hajó hajtogatása vagy hajók festése, díszítése, a homok-víz asztalon csónakeregetés)

ÁHÍTAT

Téma: Szeretet, jó cselekedet. Isten azért teremtette a kezünket, hogy jót tegyünk vele (Visszakapcsolás a teremtéstörténethez)

Ráhangolódás: Ég alól, csönd ha szól … (Miklya Zsolt: Áhítat)

Az áhítaton szembesíteni szerettem volna a gyerekeket saját viselkedésükkel, tetteikkel. A délelőtt folyamán bizony történtek olyan dolgok, amelyek kapóra jöttek a témában: autón való veszekedés. Ehhez kértem a dajka néni segítségét:
Margó néni békésen, nyugodtan játszik egy autóval, tologatja előre, hátra. A gyerekek körbeülnek bennünket, hogy jól lássanak. Majd jövök én, és se szó, se beszéd fogom a Margó játékautóját, s ki akarom tépni a kezéből, de ő természetesen nem engedi. Ekkor jön a perlekedés, vitatkozás, huzavona. Egyikünk sem enged. A gyerekek arcán döbbenet volt, ültek és figyeltek csendben. Hagytunk egy kis időt, majd megbeszéltük velük a történteket. A gyerekek fogalmazták meg, hogy helytelenül viselkedtem, el kellett volna kérni a játékot. S ekkor szembesültünk azzal, hogy ezt nemcsak eljátszottuk Margó nénivel, hanem igaziból is megtörtént két gyerekkel a játékidőben. Mit tettek a kezükkel? Mert Isten mire is adta a kezünket? Jóra. Hogyan tudunk jót tenni a kezünkkel? (Simogatás, játszás, evés, fésülködés, … tevékenységek fölsorolása: A mindennapi élethez szükséges és kifejezetten jótett jellegű tevékenységek.)

Imádság

Számomra, aki világi óvodából érkeztem, nagyon nagy lelki többletet adott az, hogy Istenhez imádkozhatunk, Istentől kérhetünk, Istennek megköszönhetünk dolgokat, egyszerűen elcsendesedhetünk, magunkba nézhetünk.

Kategória: