287. lecke - A vak bartimeus


Gajdánné Tóth Éva


A vak Bartimeus
365 Bibliai történet 287. lecke
(nagycsoport)
HITÉLETI FOGLALKOZÁS

Dal: Itt van Isten köztünk
Kezdő imádság: Jó Atyánk Istenünk...

Bevezető rész:
Játék: (az asztalon különböző játékok vannak ) Egy gyereket megkérünk, válassza ki a mackót nyitott szemmel, majd bekötött szemmel.
Melyik volt a könnyebb/nehezebb feladat? Miért?
Közösen: Csukjátok be a szemeteket. Mit láttok? – Semmit. Minden eltűnt, nem látjuk a játékokat, a bútorokat, egymást sem. Nyissuk ki a szemünket!
A vakok nem látnak semmit. Ők állandó sötétben élnek. Ez egy betegség.

Ma egy olyan történetet mondok el a Bibliából, aminek a szereplője szintén vak volt. Figyeljétek meg, mi történt vele, amikor találkozott az Úr Jézussal!
Segítségemre lesz egy bácsi (báb), aki szintén látta ezt a történetet. Ő is ott volt a Jeruzsálembe igyekvőkkel.

Történetmondás:
Emlékszem, én is ott voltam azok között, akik a húsvéti ünnepre Jeruzsálembe tartottak. Egy Jerikó nevezetű városhoz közeledtünk, amikor észrevettem, hogy egy ember ül az út szélen. Köpenyébe burkolódzott. Ha lépéseket hallott, a fejét megemelte, és fülelt. Ha egészen közel koppantak a lépések, kinyújtotta a kezét, és könyörögni kezdett:
„Adjatok egy pár fillért, kenyérre valót!”
De nem nézett az emberekre. Nem látta őket, mert vak volt. Hallotta a fák zúgását, virágok illatát érezte, de színüket-formájukat nem látta. Ebben a sötétségben élt. Így dolgozni sem tudott. Abból élt, amit másoktól összekéregetett. Bartimeusnak hívták. Régóta vak volt, szeme világát senki sem tudta visszaadni. Csak Jézus tudná ezt megtenni. De Bartimeus még sohasem találkozott Jézussal, különben megkérte volna rá.
Azon a napon különösen sokan mentek arrafelé. Nagy tömeg hömpölygött el előtte. A föld csak úgy döngött a lábuk alatt. Tolakodtak, lökdösődtek. Bartimeus megkérdezte:
– Miért van itt ez a sok ember?
Néhányan válaszoltak:
– Hátnem tudod? Jézus jön erre.
Bartimeus nagyon megörült, talán ha jó hangosan hívná Jézust, meghallaná. Bartimeus kiabálni kezdett:
– Jézus! Úr Jézus, könyörülj rajtam!
Akik a közelben mentek, csitították:
– Ne kiabálj! Azt hiszed, Jézus ráér pont veled foglalkozni?! Jeruzsálembe megy most, ahol királlyá tesszük!
De Bartimeust hiába csitították, még hangosabban kiabált:
– Úr Jézus! Könyörülj rajtam!
És Jézus meghallotta őt:
– Vezessétek ide hozzám Bartimeust! Ott ül az út szélén, és engem hív!
Odafutottak hozzá:
– Bartimeus kelj föl, Jézus hív téged!
Óvatosan felállt, köpenyét elhajította, és keresztülbotorkált a tömegen. Jézus barátságos hangon azt kérdezte:
– Mit kívánsz tőlem, Bartimeus?
¬– Uram, úgy szeretnék látni!
Jézus szólt:
– Láss! A hited megtartott. Hitted, hogy meg tudom ezt neked tenni, hát meg is teszem!
Bartimeusnak egyszerre megnyílt a szeme. Látta a fák zöldjét, az ég kékjét. Az embereket is, és Jézust is. Ő letérdelt előtte, úgy köszönte meg gyógyulását. Amikor Jézus továbbment, ő is ment a többiekkel. Boldog volt, és egészséges. Ezt az Úr Jézus tette. Áldassék érte a neve!

Dal: Református énekeskönyv 497/3 – Hinni taníts Uram...( zenehallgatás)

Aranymondás: „Mindent, amit imádságban hittel kértek, megkapjátok.”
/ Máté 21,22 /
Kérdések:

Miért segített az Úr Jézus Bartimeuson?Miért adta vissza a szeme világát?
(Mert hittel, őszinte szívvel fordult Isten fiához. Az emberek el akarták őt hallgattatni. De ő nem engedte magát eltántorítani, mert hitte, hogy Isten fia tud rajta segíteni.)
Tudnátok olyan helyzetet mondani, amikor ti is az Úr Jézus segítségére szorultatok? (pl. betegség, egyedüllét, félelem a sötéttől, aggódás anyáért/apáért)Jézushoz akkor is őszinte hittel fordulhatunk, ha magunktól már nem vagyunk képesek megoldani valamit. Jézus segít azoknak, akik őt hittel kérik.

Imádság:
Drága Úr Jézus!
Olyan jó rád figyelni. Jó, hogy te meghallgatod a mi imádságainkat. S mi elmondhatjuk neked örömünket, bánatunkat. Segíts, hogy napról-napra jobban higgyünk benned! Emlékeztess, hogy segítséget kérhetünk tőled, amikor bajban vagyunk.

Játéktevékenysége való átvezetés (három lehetőséget ajánlok fel a gyereknek):

* képkirakó-színező * tapintásos játék (Okos boci) * ügyességi játék: fehér bottal, bekötött szemmel kell egymást vezetni a bólyák között
Kategória: