245. lecke - A vihar lecsendesítése

Szabadi Antalné
Óvodapedagógus

HITÉLETI FOGLALKOZÁS
(Középső-nagycsoport)
365 Bibliai történet 245. lecke

Központi igazság: Ha Jézusban bízunk, Ő segít legyőzni félelmeinket. Vele mindig biztonságban vagyunk.

Kezdő ének: (zenehallgatás) Ha te Jézust követed… (JÉ 169)

Érdeklődés felkeltése: „Láttatok (éltetek át) már vihart, gyerekek? Milyen az időjárás, mikor vihar van? (Esik az eső, villámlik, dörög az ég, fúj a szél…)”
A viharos szél, bizony nagy pusztítást tud végezni. Néhány évvel ezelőtt, édesanyám kertjében pl. letördelte a gyümölcsfák ágait, a háztetőről pedig cserepeket sodort le. Félelmetes látvány volt.

Közvetlen motiváció: Ma olyan viharról mondok nektek igaz történetet a Bibliából, amibe Jézus tanítványai kerültek bele.

Eszköz: Éjszaka, viharos tavon hánykolódó vitorlás hajó képének szemléltetése mágnes táblán.

A vihar lecsendesítése (Mk 4,35–41)

Történt egy alkalommal, hogy az Úr Jézus a tanítványaival együtt a Genezáreti-tóhoz érkezett. Sok ember gyűlt össze körülötte, Ő pedig beszélt nekik Isten országáról, irántuk való szeretetéről. Arra tanította őket, hogyan éljenek Istennek tetsző életet. Az emberek szerették hallgatni Jézust. Egész nap ott ültek a tóparton, és figyelmesen hallgatták. Mikor pedig beesteledett, szépen hazamentek. Estére Jézus nagyon elfáradt, mert a beszédben is el lehet fáradni! Különösen akkor, ha valaki nem össze-vissza beszél, hanem amit mond, azt Isten akaratából és engedelmességből mondja.
Miután elbocsátotta a sokaságot, Jézus így szólt a tanítványaihoz: „Menjünk át a túlsó partra!” Szemben, a túlsó parton csak hegyek emelkedtek, senki nem lakott arrafelé. Ott nyugodtan kipihenhette magát. Mindnyájan beszálltak Péter kis halászhajójába, kifeszítették a vitorlát, és elindultak a kék vizű tavon át. Jézus a hajó végében lefeküdt aludni, mert nagyon fáradt volt. Tanítványai halkan beszélgettek, nehogy felébresszék.
Eleinte szép, nyugodt este volt. A csillagok fényesen ragyogtak az égen. Éppen annyi szél fújt, hogy a hajó nyugodtan siklott a vízen. Amikor azonban a tó közepe táján jártak, hirtelen megváltozott az időjárás. A csillagokat felhők takarták el, a szél viharrá erősödött: belekapott a vitorlába, majdnem felborította a hajót. A tanítványok gyorsan bevonták a vitorlát, és evezni kezdtek. Minden erejüket megfeszítették, hogy közelebb kerüljenek a túlsó parthoz, de hiába: nem bírtak a magasra csapó hullámokkal.
És az Úr Jézus? Ő vajon mit csinált közben? Még mindig nyugodtan aludt!
A tanítványok nagyon féltek, mert a hatalmas hullámok miatt egyre több víz ömlött a kis halászhajóba. Látták, hogy hamarosan elsüllyed, és akkor mindnyájan elpusztulnak! Végső kétségbeesésükben hangosan kiabálva költögetni kezdték Jézust: „Mester, ébredj! Ments meg minket, mert elveszünk!” Ő rögtön kinyitotta a szemeit és felült a hajóban. Meglátta a hatalmas hullámokat, érezte, hogy a viharos szél az arcába csap. Azt is látta, hogy a hajó rögtön elsüllyed. De mégsem félt! Felállt és ráparancsolt a szélre, meg a hullámokra. Azt kiáltotta: „Csendesedjetek el!” A szél pedig azonnal elállt! És a hullámok sem csapkodtak tovább. Engedelmeskedtek Jézus szavának. A tanítványok ámulva figyelték mindezt, és magukban arra gondolhattak: „Sohasem kell félnünk, ha Jézus velünk van! Az Ő közelében mindig biztonságban vagyunk.” És megbátorodva, örvendező szívvel eveztek tovább a túlsó part felé.

Közös ének: Ne félj, csak higgy! (JÁÉ 27.)

Rövid beszélgetés:

* Miért féltek a tanítványok? * Hogyan segített nekik Jézus? * Ti szoktatok-e félni (megijedni) valamitől? A hétköznapi élet és a hitbeli ismeret összekapcsolása:
„Gyerekek! Legjobban az Úr Jézus tud megnyugtatni benneteket, ha féltek valamitől. Ahogyan a tanítványokat, úgy titeket is meg tud bátorítani, ha imádságban bizalommal kéritek Tőle. Neki van hatalma legyőzni a félelmeiteket is.”

Imádság előtti ének: Két kezünket összetéve (JÉ 57/1 vsz.)

Befejező imádság: Megköszönjük Úr Jézus, hogy az éneken és a történeten keresztül most minket is tanítottál. Köszönjük biztatásodat, hogy bízzunk Benned és ne féljünk, mert Veled mindig biztonságban vagyunk. Köszönjük, hogy szeretsz minket és megőrzöd életünket. Ámen.

Zenehallgatás: Vihar zúg a tó felett… (DU 9.)

Játékba való átvezetés:

* Melyik csónak ér hamarabb a kikötőbe? (társas játék) * Vitorlás hajó színezése jelzések alapján meghatározott színek használatával * Szabad játék
Kategória: