136-137. lecke - Illés a Kerit patak mellett


Balogh Lászlóné
óvodapedagógus

Hitéleti foglalkozás
365 Bibliai történet 136., 137. lecke

Nagycsoport

Illés a Kerit patak mellett 1Királyok 17,1–7
Illés és a sareptai özvegy 1 Királyok 17,8–16

Központi igazság: Isten különösképp gondoskodik azokról, akik Őt szeretik.
Aranymondás: „Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt” Fil 4,6

Kezdő imádság: Mint édesatyja asztalát, ha körül veszi a család, Úgy vesszük körül Igédet, úgy hallgatunk Jézus téged. Szólj hozzánk, hívunk, és várunk, Te töltsd be minden hiányunk! Küldd el közénk Szentlelkedet, hogy hitünk lángját gyújtsa meg!
Ámen
Kezdő ének: „Hozzád emelem...” (J.Á.É. 8.)

I. Előveszek egy térképet!
Amikor egy hosszabb utat tervezünk, vagy messze megyünk kirándulni, mit szokott csinálni apukátok, hogyan találtok el a kitűzött célhoz?

A térképet mutatom: A térképen vannak utak, amelyek be vannak számozva, vannak útjelzők, amelyek mutatják a helyes, jó utat. Így jutunk el oda, amit célul tűztünk ki magunknak a jó és helyes úton.

Isten is adott útjelzőtáblákat a Bibliában, ilyenek a Tízparancsolat pontjai.

* Én, az Úr vagyok, a te Istened, ne legyen más Istened rajtam kívül. * 2. Ne csinálj magadnak semmiféle Isten szobrot, ne imádd és ne tisztelt azokat. (az előző napi áhítaton volt erről szó, most csak felelevenítjük)

Sajnos ma is vannak, akik ezt a parancsolatot nem veszik komolyan, és ezelőtt is voltak.

II.
Történet: Valamikor nagyon régen Izrael királya Akháb és felesége Jezábel egy másik, kitalált Istent kezdtek imádni. Oltárt is állítottak ennek, és templomot is építettek, ami nagyon bosszantotta a mi Istenünket, és nagyon haragudott rájuk.
Élt akkor egy próféta, Illés. Ő szerette Istent, csak Őt szolgálta, Neki engedelmeskedett. Isten elmondta Illésnek, hogy mit kell továbbmondania az embereknek, ezért volt ő Isten prófétája.
Egy nap Illés Akháb és Jezábel elé ment, és ezt mondta: hosszú évekig nem fog esni eső, nem lesz harmat sem, csak az én szavamra.
Isten újra szólt Illésnek: Menj a Kerit patak mellé, ott majd ihatsz, és megparancsoltam a hollóknak, hogy gondoskodjanak rólad. Így is történt, a hollók kenyeret és húst hordtak
Illésnek reggel és este, a patak vizéből pedig ihatott. Egy idő múlva azonban kiszáradt a patak vize, mert nem volt eső az országban. Illés nem tudott tovább inni a patakból.
Akkor Isten így szólt Illéshez: Kelj fel, menj Sareptába. Ott megparancsoltam egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjon rólad.
Mert ez az özvegyasszony is szerette Istent, és engedelmeskedett neki. Már a városkapunál találkozik az asszonnyal, és vizet kér tőle. Majd azt mondta, egy falat kenyeret is hozz magaddal!
Az asszony azonban nagyon szegény volt, és ezt mondta: Nincs nekem kenyerem! Csak egy marék lisztem, és egy kevés olajam van a korsó alján.
(Ezt szemléltetem egy kis kosár alján lévő liszttel, és egy átlátszó kancsóban lévő kicsi olajjal.)
Ha ezt elkészítem, és megesszük, utána éhen kell hogy halljunk a fiammal.
Ne félj, csak menj! Először nekem süss belőle egy kis lepényt, aztán magadnak, és a fiadnak. Isten megígéri neked, hogy a lisztes fazék nem ürül ki, és az olajod sem fogy ki addig, amíg az Úr esőt nem ad a földre.
Az asszony elhiszi ezt, mert bízik Illésben és az Istenben. Megsütötte Illésnek a lepényt, majd magának és a fiának, és aztán mindennap volt elég lisztje és olaja, és újra és újra tudott sütni, mindennap eleget tudtak enni, az történt, amit az Isten megígért.

Mert a mi Atyánknak van hatalma ahhoz, hogy a keveset is megsokasítsa. Így gondoskodik különösképpen azokról, akik Őt szeretik, így nekünk sem kell aggodalmaskodnunk!

Aranymondás megismertetése a gyerekekkel!

Ének: „Jöjj, Szentlélek Úr Isten”….Az Úrnak zengjen az ének….120. l. 3. és 6. versszak

Közös imádság.

Záró ének: „Jöjj mondjunk hálaszót..” R.É. 167.

Az Úr imádsága: „Mi Atyánk…”

A foglalkozás végén két tevékenységet ajánlok fel a gyerekeknek:

* Illéssel kapcsolatos kifestők színezése. * Hollók barkácsolása és ragasztása.
Kategória: