252. lecke - Jézus a vizen jár


Dampf Nóra
Kiscsoport

Jézus a vízen jár
365 Bibliai történet 252. lecke

Igehely: Máté 14,22–23
Központi igazság: Jézus VALÓBAN Isten fia!
Aranymondás: „Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!”

Kezdő imádság: Kicsi vagyok, erőtelen, Én Istenem, Te légy velem!
Ámen

Kezdő ének: Jézust áldja énekünk…….(Jézust áldja énekünk, 10. old., 1. ének)

A történetet úgy vezetem be, hogy beviszem a csoportszobába a homok-víz asztalt (vagy műanyag kádat), félig megtöltöm vízzel. Ez felkelti a gyerekek érdeklődését, és odagyűlnek.
Levetetem velük a zoknit, felhajtjuk a nadrágok szárát, és egyesével beleállunk a kádba.

* Gyerekek! Fent tudott valaki maradni a víz tetején? * Nem! Bokáig álltunk a vízben. * Mi emberek miért süllyedünk el? * Mert túl nehezek vagyunk. Akkor most elmondok Nektek egy történetet a Bibliából, amiben Jézus egy újabb csodával bizonyította, hogy Ő Isten fia:
Egy napon a tanítványok egyedül maradtak egy bárkában. Erős szél fújt, és nagyon küszködtek az evezéssel. Egyszerre csak meglátták Jézust a tó közepén! Azt hitték, hogy kísértetet látnak. De Jézus így szólt: „Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!” A kételkedők közül Péter apostol szólította meg: „Ha valóban Jézus vagy, tedd, hogy én is járjak a vízen!”
Jézus beleegyezett, és Péter is tett néhány lépést a vízen, de annyira félt, hogy süllyedni kezdett. Kételkedett Jézus erejében. Jézus viszont kézen fogta őt, nem hagyta, hogy elmerüljön, és beszálltak a hajóba.

Kérdések a gyerekekhez:

* Miért tudott Jézus a vízen járni? * Miért kezdett Péter süllyedni? * Kérted már Jézus segítségét? * Bíztál benne teljes szívvel? * Mit mondott Jézus a kételkedő tanítványoknak?(Az aranymondás gyakorlása) * Lehet valaki jobb barát, mint Jézus?

Záró imádság:
Igédnek áldását köszönöm Istenem,
Add, hogy jó gyümölcsöt teremjen életem!
Ámen

Záró ének: Kis telefonom van nekem,
Két összetett kezem……
(Kicsiny kis fény, 90. old., 94. ének)

Játékba való visszavezetés:
1. továbbjátszás lehetősége a káddal
2. színező

Kategória: