330. lecke - Péter és Kornéliusz


Osváthné Katona Zita
Óvodapedagógus

Áhítat
( Kiscsoport )

Az áhítat témája az anyák napi készülődéshez kapcsolódik.
Ajándék – megajándékozottság
Az áhítatot kezdő imánk: Kicsi vagyok, erőtelen, én Istenem Te légy velem. Ámen
Ének: Itt van Isten köztünk RÉ 165.

Meg tudjátok nekem mondani, hogy mit tartok a kezemben? Igen, ez egy cserepes virág. Kinek készítettük ezeket? Az édesanyáitoknak készítettétek. Ajándékkal és kis műsorral készülünk az anyák napi ünnepségre. Kitől szoktatok ajándékot kapni? (A gyermekek felsorolják a rokonokat, a Télapót)
Megbeszéltük a gyerekekkel, hogy ajándékot azoktól szoktunk kapni, akik
szeretnek bennünket. Ajándékot azonban nemcsak kapni, de adni is jó.
(Elmondták élményeiket az ajándékozásról.)
Sok mindenkit felsoroltatok, akitől ajándékot szoktunk kapni, de egy Valakit kifelejtettetek a felsorolásból. Mit gondoltok, ki lehet Ő? A gyermekek eddigi ismereteik alapján kórusban válaszolják Isten nevét. Meg tudjátok nekem mondani, hogy Kit kaptunk Tőle ajándékba? A gyerekek közül többen tudják a választ: Jézust! Ez a legnagyobb ajándék, amit Istentől kaptunk, de ezen kívül még más ajándékot is kaptak szüleitek a mi Istenünktől. Benneteket is a Teremtő Isten adott ajándékba a szüleiteknek. Ti magatok is ajándékok vagytok, a szüleitek Istentől kapott ajándékai. Isten ajándékaiért hálásnak kell lennünk, imáinkban megköszönhetjük mérhetetlen szeretetét. A Zsoltárok könyvében ezt olvashatjuk: „Bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom.” 127,3

Új ének: Isten úgy szeret… JÉ 35.
Imádság: Hálaadás Isten ajándékaiért.
Záró imádság: Köszönjük Istenünk, hogy itt voltál velünk
Kérünk Édesatyánk, vigyázz mindig reánk. Ámen

Bibliai történet feldolgozása
365 Bibliai történet 330. lecke

Téma: Péter és Kornéliusz
Igehely: Apcsel 10,1–48
Központi igazság: Isten kegyelme minden emberre kiárad, Isten előtt egyenlőek vagyunk.
Aranymondás: Ézsaiás 43,1
„Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!”
Ének: Isten úgy szeret JÉ 35.
Motiválás: mágnes tábla, filcképek

A történet elmondása:
Ma Péterről, Jézus tanítványáról szeretnék mondani nektek egy történetet. Élt Cézárea városában egy Kornéliusz nevű római katona. Azt írja a Biblia róla, hogy Istenfélő volt, bár nem tartozott Isten népéhez. (Tudjátok, ez azt jelenti, hogy úgy nőtt fel, hogy senki nem beszélt neki Istenről.) Egyik délután egy angyal jelent meg Kornéliusz előtt, és nevén szólította őt. „Kornéliusz!” „Mi az Uram?” – kérdezett vissza Kornéliusz. Az angyal elmondta neki, hogy imádságai és alamizsnái feljutottak Isten elé, most pedig küldjön embereket Joppéba, Péterhez.
Kornéliusz két szolgát és egy Istenfélő katonát hívatott maga elé, és mindent elmondva Joppéba küldte őket. Eközben Péter Joppé városában felment a ház tetejére imádkozni, s közben megéhezett. Mintha azt látta volna, hogy az ég megnyílik, és egy lepedőn mindenféle állat ereszkedik le a földre. Közben egy hangot hallott: „Kelj fel Péter, öld és egyél!”
Péter nem akarta megenni ezeket az állatokat, amelyeket nem volt szabad megenni a zsidóknak. (tiszta - tisztátalan állatok).
A hang másodszor is megszólalt: „Amit az Isten megtisztított, azt te ne mondd tisztátalannak!”
Ez háromszor megismétlődött, majd felemelkedett a lepedő az égbe. Péter ekkor még nem értette Istennek ezt az üzenetét. Amíg Péter azon töprengett, hogy mire bátorítja őt az Úr Isten, a Lélek szólt hozzá, és elmondta, hogy hamarosan három férfi keresi, és menjen el velük bárhová hívják, mert Isten küldte őket.
A három férfi elmondta, hogy Cézáreából Kornéliusz százados küldte őket. Másnap együtt keltek útra, Kornéliusz rokonaival együtt várta Simon Pétert. A százados letérdelt Péter elé, és imádni akarta, de Jézus tanítványa ezt nem engedte:” Állj fel, mert én is ember vagyok!” („Emlékeztek rá, hogy egyedül ki az, aki nemcsak ember, hanem Isten is?” Egyedül Jézus, aki Isten fia.)
Péter így szólt hozzájuk: Tudjátok, hogy zsidó embernek tiltott idegennel kapcsolatot tartania, vagy a házába bemennie, DE nekem Isten megmutatta, hogy egyetlen embert se mondjak szentségtelennek vagy tisztátalannak. Ezután megkérdezte, hogy miért hívatta házához Kornéliusz. A százados elbeszélt mindent sorban, amit az Úr angyalától hallott, majd megkérte Pétert, hogy itt az Isten színe előtt mondja el, amit rábízott az Úr.
Péter ekkor értette meg, hogy Isten nem tesz különbséget az emberek között, aki szereti Őt, az Isten előtt kedves, bármelyik néphez tartozik.
Ezután Péter beszélt Jézus jóságáról, szeretetéről és megváltó munkájáról. Péter azt hirdette, hogy az örömhír mindenkié, aki hisz. Amíg Péter erről beszélt, a Szentlélek leszállt Kornéliuszra és rokonaira, akik dicsérték Istent. Péter ezt látva Jézus Krisztus nevében megkeresztelte őket. Ettől kezdve ők is a gyülekezet tagjai lettek.
Tudjátok, azért nagyon fontos történet ez a Bibliában, mert ez volt az első alkalom, amikor olyanok lettek Isten gyermekei a keresztelkedés által, akiket pogányoknak neveztek.(Gyermekkorukban nem ismerhették meg Istent, csak felnőtt korukban.)
Emlékeztek rá, hogy amikor Keresztelő János megkeresztelte Jézust a Jordán folyóban, az Ő vállára is leszállt a Szentlélek.
Ismételjük át a kereszteléssel kapcsolatosan tanult aranymondásunkat:
„Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!”
Imádság: Hálát adok Isten szeretetéért én, majd lehetőséget adok a gyerekeknek az önálló, hangos imára.

Kategória: