214. lecke - Napkeleti bölcsek

Barna Tünde Zsuzsanna
Gyerek istentisztelet óvodások csoportja

Napkeleti bölcsek
365 Bibliai történet 214. lecke

Igehely: Máté 2,1–12
Központi igazság: Tegyünk meg mindent , hogy Jézushoz menjünk.
Aranymondás: „Láttuk az Ő csillagát, amikor feltűnt és eljöttünk, hogy imádjuk Őt” Máté 2,2b

Kezdő imádság: Szent házadban megjelentem……..

Kezdő ének: 326. ének ( Református énekeskönyv)

A mai történet Máté evangéliumának a 2,1–12 verseiben van megírva a Bibliában. Jézus születése után a 40. napon megtörtént bemutatása a templomban. Simeon karjába vette a gyermeket és énekelt, miközben Anna, a próféta asszony is bizonyságot tett Jézus eljöveteléről.

Karácsony, karácsony c.dal eléneklése

Kik azok a bölcsek, kiket szoktunk bölcseknek mondani, tudjátok-e gyerekek?
A bölcs ember nagyon sok mindent tud és nagyon sokat olvas, ezért jól értesült a világ dolgairól.
A bölcsek imádni akarták Jézust, mit gondoltok, miért?
Hogy Ők a királyt imádni akarták, azt mutatja, többet láttak benne földi királynál. Ez a király Isteni gyermek kell hogy legyen.
Hová- kihez mentek a bölcsek?
Heródes király palotájába. Azt gondolták, hogy az új király csakis palotába születhetett, a Jeruzsálemi palotában. Isten fia azonban egy istállóban jött a világra, és szegénnyé lett ahelyett, hogy gazdaggá lett volna.
Szerintetek miért született Isten istállóba?
Azért, hogy a szegény emberek is láthassák az igazi királyt. Heródes tudósai megmondták, hogy a próféta (aki Mikeás próféta volt) megírta , hogy a megváltó hol fog megszületni. A Júdeai Betlehemben.
A bölcsek, mikor újra útra keltek, mi vezette őket?
A csillag, ami feltűnt Napkeleten, az vezette őket tovább útjukon. A csillag megállt a felett a ház felett, ahol Jézus volt.
Amikor bementek a bölcsek a házba, kit láttak meg?
Jézust anyjával, Máriával.
Mit csináltak ezután a bölcsek?
Leborulva imádták őt, és odaadták ajándékaikat.
Milyen ajándékokat vittek Jézusnak?
Aranyat, tömjént és mirhát. Amikor Heródestől elbúcsúztak, és útjukra bocsátotta őket, megkérte a bölcseket, hogy menjenek majd vissza hozzá, és mondják meg neki, hogy hol van a király. De a bölcsek nem mentek vissza hozzá.
Miért nem?
Mert Isten álmukban figyelmeztette őket, hogy egy másik úton térjenek haza.

Üzenet elmélyítése: Az anyagban ajánlott versikét mondogatjuk a gyerekekkel. A képeket lerajzolva szépen kiszínezve szemléltetjük a verset.

Aranymondás tanulása: csillagformán szemléltetjük az aranymondás szövegét.

Mozgó csillagdísz készítése

Kategória: