319. lecke - Jézus menybemenetele


Takács Péterné
óvodapedagógus

Áldozócsütörtök – Jézus mennybe menetele
(kiscsoport)
365 Bibliai történet 319. lecke

Igehely: Lukács 24,50–53, ApCcsel 1,4–14
Aranymondás: „Áldjátok az Urat!” Zsolt 134,1
Központi igazság: Az Úr Jézus elment, de ígéretet tett arra, hogy visszajön az övéiért. Bízzunk ebben az ígéretben.
Eszközök: bábparaván, ujjbábok
Ének: Fenn a menny… (JÉ 252)

A foglalkozás menete:

* Imádság: Kicsi vagyok… * Ének: Itt van Isten köztünk… (RÉ 165) * A történet bevezetése: beszélgetés a búcsúzásról: Az elválás szomorúságot okoz nekünk, bánatosak vagyunk. Nehéz az elválás édesanyától és édesapától reggel, amikor itt hagynak az óvodában, de tudjátok, hogy délután ismét találkoztok velük és ez biztonságot ad nektek. * Történet: Húsvét után 40 nappal vagyunk. Ezen a napon Jézus a tanítványaival kiment Jeruzsálemből az olajfák hegyére, és Jézus beszélgetett velük. Elmondta nekik, hogy visszamegy a mennybe az Atyához. Vigasztalta őket, hogy ne szomorkodjanak, mert az Atya elküldi majd a Szent Lelket, Aki vigasztalja és bátorítja őket. Feladatot is adott nekik: Tanúim lesztek. El kell mondani a tanítványoknak mindazt, amit láttak és tapasztaltak. Beszélniük kell a csodákról és gyógyításokról, amelyeket Jézus tett (a vak Bartimeus meggyógyítása, a vihar lecsendesítése), el kell mondaniuk a tanításokat a szeretetről, Isten országáról… Aztán megáldotta őket: hatalmat adott nekik, hogy bátran szólják az evangéliumot, az örömhírt. Miközben áldotta a tanítványokat, szemük láttára felemelkedett, felhő takarta el, és nem látták Őt többé. Ekkor angyalok jelentek meg mellettük, akik azt mondták: (szó szerint felolvasva) „Galileai férfiak…” (ApCsel 1,11) A tanítványok szívébe nagy öröm költözött, áldották Istent Jézusért. (A történet elmondását illusztrálták az ujjbábok, a bábparavánra szerkesztett háttér.) * Alkalmazás: Mi is áldhatjuk, dicsérhetjük Istent, hálát adhatunk Neki Szent Fiáért, Akit elküldött a földre értünk, bűnösökért. Imádságban, énekszóval tehetjük ezt (és a Neki engedelmes élettel). * Aranymondás tanítás: Isten igéjében felszólít bennünket az áldásmondásra, dicséretre: „Áldjátok az Urat!” Zsolt 134,1 * Imádság: Hálaadás Isten szeretetéért. * Ének: Fenn a menny… (JÉ 252.) * Záró imádság: Igédnek áldását…
Kategória: