A megtett út

25 éves a Parakletos Könyvesház

 

A Kiskunfélegyházi Református-Evangélikus Gyülekezet 25 évvel ezelőtt, 1990-ben kezdte meg könyvkiadói és -terjesztői munkáját. A gyülekezet akkori lelkipásztora, Da­másdi Dénes úgy gondolta, „merni kell nagyokat álmodni, mert ha csak tíz százaléka tel­jesül az álmaimnak, már akkor is megérte.” A sok egyéb szolgálat – öregotthon, szeretet­szolgálat, ifjúsági munka – mellett így vágott bele először a könyvkiadásba, majd a könyvterjesztésbe. A kicsiben, egy-két könyv kiadásával induló tevékenység az elmúlt negyedszázad alatt kiteljesedett, s egy országos, sőt országhatárokon átnyúló szolgálattá bővült. Mindezekről így számol be Damásdi Dénesné Judit, aki 18 éve, férje korai halála óta vezeti a Könyvesházat.

 

Mi magunk sem gondoltuk 1990-ben, a rendszerváltás után, hogy a kiadott egy-két igehirdetés és életrajzi kötetet minden évben egyre több újabb követ majd. Pedig így tör­tént. Isten hatalmas csodájának és kegyelmének lehettünk tanúi ez alatt a huszonöt év alatt. Ő adott mindig újabb ötleteket, lehetőségeket, munkatársakat, s így a pici kezdetből egy sokfelé ágazó szolgálat lett. Nem akartunk mi egy „nagy könyvkiadó” lenni, csak egyszerűen észrevettük, hogy mire van igény, s próbáltunk olyan kiadványokat kiadni, terjeszteni, ami a lelkipásztorokat, hitoktatókat segíti a munkájukban. Így az évek során nagyon változatos kiadványok születtek: Gyerekkönyvek, mesék, versek, regények, bi­zonyságtételek, hitoktatói anyagok, társasjátékok, kifestők, tábori programok, áhítatok, életrajzok, igehirdetések, novellák. Kiadványaink nagy része magyar szerzők, grafikusok munkája, mivel reformátor eleinkhez hasonlóan mi is úgy gondoljuk, hogy az evangélium üzenetét legjobban saját nyelvünkön és gondolkodásmódunkon adhatjuk tovább. Más­részt a rendszerváltás utáni időszakban különösen fontosnak tartottuk, hogy az önálló ma­gyar keresztyén könyvkiadás kialakulását támogassuk.

Kiadványaink közül kiemelném a hitoktatói anyagokat: tábori programok, óratervek, feladattárak és játékgyűjtemények nyújtanak gyakorlati segítséget a hitoktatóknak. Másik fontos terület a bibliai témájú társasjátékok fejlesztése és kiadása. Számos játékunk jól használható a hitoktatásban, gyermektáborokban és egyéb közösségi alkalmakon. Emel­lett szeretnénk a társasjátékozást, mint hasznos és szórakoztató időtöltést népszerűsíteni. Célunk a társasjátékok szélesebb körrel való megismertetése és a családi társasjátékozási kultúra fejlesztése. Most várjuk éppen a nyomdából a legújabb játékunkat, a Jézus nyo­mában bibliai kvízjátékot.

A Könyvesház indulásával egy időben több keresztyén kiadó is megalakult Magyaror­szágon, akik nagyrészt külföldi könyvek fordításait adták ki. Akkor még gondolni sem mertünk arra, hogy ez a dolog a „másik irányba” is működhet. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy néhány gyerekkönyvünk és társasjátékunk cseh, illetve szlovák nyelven is meg­jelent.

A könyvkiadás és -terjesztés mellett több más tevékenységünk is van. Immár öt éve működtetjük a Katetéka hitoktatói honlapot, ami a hitoktatásban használható anyagok gazdag tárháza. A honlap hetente frissül újabb segédanyagokkal, ötletekkel, játékokkal, óratervekkel.

A hollandiai HOE és KOEN alapítványokkal közösen rendszeresen támogatjuk köny­vekkel a különböző missziós szervezeteket, intézményeket. Jelenleg éppen egy reformá­tus iskolák számára kiírt iskolakönyvtár pályázat lebonyolításán dolgozunk. Szintén az egyházi iskolák számára jelentenek segítséget az iskolatámogató könyvvásáraink.

Komoly kihívás számunkra a felgyorsult, digitális világhoz és az állandóan változó ol­vasási, vásárlási szokásokhoz való alkalmazkodás. Igyekszünk többféle módon is közel vinni a könyveket az érdeklődőkhöz, így kiadványaink megvásárolhatóak webboltunk­ban, könyvvásárainkban, mozgóboltunkban, más keresztyén könyvesboltokban.

Mindezt a sok munkát természetesen nem egyedül végzem, hanem egy elkötelezett, megbízható és rugalmas munkatársi csapattal. Nagyon hálás vagyok Istennek azért, hogy olyan munkatársakat adott mellém, akikkel nemcsak a munkában osztozunk, hanem lelki családként egymás terheiben és örömeiben is.

Szeretem az évfordulókat, születésnapokat, mert megállásra, számvetésre, hálaadásra indítanak. A Parakletos Könyvesház 25. születésnapján nemcsak a sok szép kiadványban és a megtett útban gyönyörködöm, hanem Isten kegyelmében is. Övé legyen a dicsőség!

 

2015 adventjén

 

Parakletos Könyvesház

6100 Kiskunfélegyháza, Pacsirta u. 10.

Tel: 76/463-106, 30/331-3284

www.parakletos.hu

www.konyves.hu

www.kateteka.hu

parakletoskonyveshaz@gmail.com